Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Królikowskiego prowadzi kompleksową obsługę powierzonych spraw na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych poprzez udzielanie porad prawnych, opiniowanie umów, sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych, reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w Warszawie, a także przed organami administracji publicznej.

Główną specjalizacją kancelarii adwokata Krzysztofa Królikowskiego jest wykonywanie obrony w sprawach karnych, a także pomoc osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa. Ponadto adwokat Krzysztof Królikowski ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego. Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem negocjacji warunków umów oraz reprezentowaniem klientów na etapie postępowania mediacyjnego.

Specjalizacje

Kompleksowa obsługa
1_handlowe

Prawo handlowe

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności zajmuje się rejestracją podmiotów gospodarczych…

2_pracy

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentacji w sprawach: odwołania od rozwiązania umowy o pracę…

3_rodzinne

Prawo rodzinne

W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach: o rozwód lub separację…

4_wykroczen

Prawo wykroczeń

Świadczona pomoc prawna w ramach spraw dotyczących wykroczeń obejmuje: obronę osób podejrzanych o popełnienie wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających przed organami ścigania…

5_cywilne

Prawo cywilne

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.: roszczenia odszkodowawcze (odszkodowanie, zadośćuczynienie związane z czynem niedozwolonym)…

6_karne

Prawo karne

Jako Kancelaria Adwokacka w Olsztynie zapewniamy reprezentowanie stron w postępowaniu z zakresu prawa karnego, co stanowi dominujący profil naszej działalności. W szczególności zakres świadczonej pomocy…