W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach:

  • o rozwód lub separację,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • o alimenty,
  • dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem (przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, uregulowanie kontaktów z dzieckiem),
  • związanych z pochodzeniem dziecka (uznanie dziecka, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa),
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.