Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentacji w sprawach:

  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę,
  • o zapłatę wynagrodzenia,
  • związanych z działalnością zakładowej organizacji związkowej.