Jako Kancelaria Adwokacka w Olsztynie zapewniamy reprezentowanie stron w postępowaniu z zakresu prawa karnego, co stanowi dominujący profil naszej działalności. W szczególności zakres świadczonej pomocy obejmuje:

  • obronę zatrzymanych i podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie),
  • uczestnictwo w czynnościach przeszukania pomieszczeń,
  • natychmiastowy kontakt z osobą zatrzymaną,
  • obronę oskarżonych na etapie postępowania sądowego we wszystkich rodzajach postępowania,
  • sporządzenie i wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego,
  • obronę osób skazanych na etapie postępowania wykonawczego (sprawy karne dotyczące dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary, udzielenia przerwy w odbywaniu kary, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności),
  • reprezentowanie w sprawach karnych dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, a także na etapie postępowania przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub subsydiarnego,
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w ramach postępowania z oskarżenia prywatnego (wniesienie aktu oskarżenia do sądu oraz reprezentowanie oskarżyciela w postępowaniu przed sądem),
  • obronę w sprawach karnych dotyczących wydania wyroku łącznego.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu ustalenia wszelkich szczegółów dotyczących usług prawnych.