Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • roszczenia odszkodowawcze (odszkodowanie, zadośćuczynienie związane z czynem niedozwolonym),
  • sprawy dotyczące prawa rzeczowego, tj. ochrony własności, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  • sprawy związane z prawem zobowiązań, tj. opiniowanie umów, reprezentacja w sprawach o zapłatę,
  • reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy spadkowe, w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o unieważnienie testamentu, zachowek,
  • sprawy związane z prawem nieruchomości, w szczególności prowadzenie negocjacji przy nabywaniu nieruchomości, analiza umów deweloperskich.